Jak przebiega badanie? Wróć do listy informacji dla badanych

1.Badany rozwiązuje zadania testowe w formie pisemnej

odpowiada na pytania zawarte w arkuszach testów

rozwiązuje zadania wymagające sprawności intelektualnej w zadaniach pisemnych

rozwiązywanie zadań zawartych na tablicach testowych

2.Badany rozwiązuje zadania testowe aparaturowe

zadanie ustawienia w jednej odległości prętów pionowych

zadanie oceny prędkości dwóch obracających się tarcz

zadanie szybkiej reakcji na światła drogowe i sygnał dźwiękowych

zadanie widzenia o zmierzchu figury geometrycznej

zadanie wrażliwości wzroku na efekt olśnienia