Jakie cechy badamy? Wróć do listy informacji dla badanych

Przeprowadzamy badania wszystkich cech psychologicznych istotnych przy prowadzeniu pojazdów

Korzystamy z najnowszych testów psychologicznych

Badamy cechy takie jak :

  • osobowość
  • sprawność intelektualna
  • uwaga i pamięć krótkotrwała
  • refleks
  • koordynację wzrokowo-ruchową
  • widzenie odległości
  • ocenę prędkości i podejmowanie decyzji
  • widzenie w mroku
  • wrażliwość na olśnienie