Kierowcy którzy przekroczyli punkty karne Wróć do listy badań

Jesteś kierującym który przekroczył liczbę 24 punktów karnych
otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, lub w okresie próbnym popełniłeś co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Dostałeś skierowanie na badania psychologiczne

Art. 82 ustęp 1 pk. 4a
(Dz.U. 2011 nr 30 poz 151) – ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011 r

W naszym ośrodku wykonasz pełny zakres tych badań i otrzymasz właściwe orzeczenie psychologiczne.

Orzeczenie otrzymujesz bezpośrednio po wykonaniu badania.

Rejestracja tel. 504 023 926